Redaktion

FÖRVALTNINGSRÄTTSLIG TIDSKRIFT utges av en för ändamålet bildad förening.

Redaktionen utgörs av denna förenings styrelse, som består av professorn Jane Reichel (ordförande och ansvarig utgivare), professorn Henrik Wenander (redaktör jämte Reichel), docenten Lars Bejstam, professorn emeritus Rune Lavin, professorn Ruth Mannelqvist, f.d. justitierådet Mats Melin, justitierådet Ulrik von Essen och chefsJO Elisabeth Rynning med professorn Wiweka Warnling Conradson, professorn Cecilia Magnusson Sjöberg och professorn Lotta Vahlne Westerhäll som suppleanter.

Redaktionen:

Jane Reichel, Stockholms universitet, juridiska institutionen, 106 91 Stockholm
Telefon 08-162614
jane.reichel@juridicum.su.se

Henrik Wenander, Lunds universitet, Juridiska institutionen, Box 207, 221 00 Lund
Telefon 046-222 11 13
E-post henrik.wenander@jur.lu.se

Michaela Ribbing, Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, 106 91 Stockholm
Telefon 08-16 36 68
E-post michaela.ribbing@juridicum.su.se

Expeditionen:

eddy.se ab, Box 1310, 621 24 Visby, telefon 0498-25 39 00, fax 0498-24 97 89, e-post support@eddy.se, plusgiro 15 35 40-0.

Produktion:

eddy.se ab, Adam Weijmers, adam@eddy.se

ISSN 0015-8585

Förvaltningsrättslig Tidskrift bör citeras enligt följande exempel:

FT 2014 s. 1