Aktuellt nummer - 2016 1

  • Rättsfallskommentar
  • Ladda hem artikel som PDF Nationella dataskyddmyndigheter som lagprövare av EU-rätten. En analys av EU-domstolens dom i mål C-362/14, Schrems (Safe harbor-målet)
    Jane Reichel
  • Ladda hem artikel som PDF Medverkande