Aktuellt nummer - 2017 2

 • Artiklar
 • Ladda hem artikel som PDF När betydande hinder möter – en studie av 2 kap. 12 § 2 st. 1 men. tryckfrihetsförordningen
  Benjamin O J Boman
 • Ladda hem artikel som PDF LOA:s disciplinpåföljder: myndighetsutövning?
  Sebastian Hallberg
 • Ladda hem artikel som PDF Överklagande av rätten till utbildning
  Lotta Lerwall
 • Ladda hem artikel som PDF Döden – en privatsak? Socialförsäkringsrättsliga perspektiv på närståendepenningens historia
  Hanna Pettersson
 • Ladda hem artikel som PDF Genomförande och måluppfyllelse – EU:s direktiv om kontroll av vägtransport av farligt gods
  Ann-Sophie Sallander
 • Ladda hem artikel som PDF Ändring av betyg och kriteriet ”uppenbart oriktigt”
  Gustaf Wall
 • Ladda hem artikel som PDF Krav på kortärmad arbetsklädsel för hälso- och sjukvårdspersonal – om religionsfrihet och indirekt diskriminering
  Kavot Zillén
 • Anmäld litteratur
 • Ladda hem artikel som PDF Anmälan. Per-Ola Wiklander, Kommunal redovisning. En rättsvetenskaplig studie (akad. avh.)
  Jan Bjuvberg
 • Ladda hem artikel som PDF Anmälan. Rebecca Thorburn Stern och Hanna Wikström, Migrationsrätt. Skyddsbehov och trovärdighet – bedömning i asylärenden, Liber, 2016
  Ulrika Geijer
 • Ladda hem artikel som PDF Recension. B. O. G. Mortensen (red.), Erhvervsforvaltningsret (2016), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn 2016, 547 s.
  Dan Hanqvist
 • Ladda hem artikel som PDF Book review. Santa Slokenberga, European Legal Perspectives on Health-Related Direct-to-Consumer Genetic Testing (Jure Förlag, 2016) 374 pp.
  Tamara Hervey
 • Ladda hem artikel som PDF Medverkande