Aktuellt nummer - 2017 4

 • Artiklar
 • Ladda hem artikel som PDF Försäkringskassans tillämpningsstyrning och rätten till sjukpenning – effektiv rättstillämpning eller bristande legitimitet och rättssäkerhet? En fallstudie av handläggningsförändringen av den 1 november 2016
  Mariam Carlsson Kanyama
 • Ladda hem artikel som PDF Lämplig som väktare? – om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt återkallelse av godkännande
  Rikard Karlsson
 • Ladda hem artikel som PDF Avgifter för allmänna handlingar och Skatteverkets skydd för enskildas intressen
  Vilhelm Persson
 • Ladda hem artikel som PDF Skydd för berättigade förväntningar i svensk förvaltningsrätt? – Negativ rättskraft, EU-rätt och styrning av förvaltningen
  Henrik Wenander
 • Rättsfallskommentar
 • Ladda hem artikel som PDF En omotiverad lång sekretesstid för enskilda leverantörers prisuppgifter hos E-hälsomyndigheten – var det lagstiftarens avsikt? En analys av Kammarrätten i Stockholms dom i mål 3856-17
  Fredrik Rådman
 • Anmäld litteratur
 • Ladda hem artikel som PDF Anmälan. Johan Höök, Allmänt och hemligt – en introduktion till offentlighets- och sekretesslagstiftningen, Iustus förlag, 2017
  Lars Bejstam
 • Ladda hem artikel som PDF Medverkande