Aktuellt nummer - 2018 2

 • Rättsfallskommentar
 • Ladda hem artikel som PDF Mellandom kan meddelas i en förvaltnings­process trots avsaknaden av uttryckliga lagregler härom. Denna åtgärd ska dock vara lämplig i det enskilda fallet. HFD 2017 ref. 13.
  Rune Lavin
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2017 ref. 30: nytt eller fortsatt försäkringsfall
  Ruth Mannelqvist
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2017 ref. 5: proportionalitetsbedömning vid djurförbud
  Henrik Wenander
 • Anmäld litteratur
 • Ladda hem artikel som PDF Anmälan. Therése Fridström Montoya, Homo juridicus: den kapabla människan i rätten, Iustus förlag, 2017, 220 sidor. ISBN 978-91-7678-979-7.
  Elisabeth Eneroth
 • Ladda hem artikel som PDF Recension. D. Kästle-Lamparter, Welt der Kommentare. Struktur, Funktion und Stellewert juristischer Kommentare in Geschichte und Gegenwart, Mohr Siebeck, Tübingen 2016, 416 s.
  Dan Hanqvist
 • Ladda hem artikel som PDF Book Review. Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger Österdahl (eds.): Transparency in the future – Swedish Openness 250 Years (Ragulka förlag 2017)
  Liisa Leppävirta
 • Ladda hem artikel som PDF Bokanmälan. Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017. ph.d.- afhandling 21 juni 2017, av Azad Taheri Abkenar
  Lena Marcusson
 • Ladda hem artikel som PDF Nyare finsk offentligrättslig litteratur på svenska. Jyränki och Husa, Konstitutionell rätt; Kulla, Förvaltnings­förfarandets grunder
  Henrik Wenander
 • Ladda hem artikel som PDF Medverkande