Nummer 2015 3

 • Artiklar
 • Ladda hem artikel som PDF Medborgarens initiativrätt i kommunfullmäktige – en lagändring med framgång på Gotland?

  Elin Ax

 • Ladda hem artikel som PDF Ge doktorander en starkare ställning – kommentar till Eivind Torps ”Vem äger rätten till doktoranders forskningsresultat?”

  Stefan Eriksson

 • Ladda hem artikel som PDF Skiftande rättstillämpningsstrategier vid beslut om ersättning för vård av funktionshindrade barn

  Lotta Vahlne Westerhäll

 • Ladda hem artikel som PDF Förvaltningens lagprövning

  Henrik Wenander

 • Rättsfallskommentar
 • Ladda hem artikel som PDF Nödvändig aktivism? – Högsta förvaltningsdomstolens nya praxis om begreppet ”socialt nedbrytande beteende” i LVU och dess avsaknad av synliggjorda normkollisioner

  Natalie Glotz Stade

 • Anmäld litteratur
 • Ladda hem artikel som PDF Anmälan. Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike, Universitetsforlaget, Oslo, 2014, 375 s.

  Torvald Larsson

 • Ladda hem artikel som PDF Anmälan. Rune Lavin, Förvaltningsprocessrätt, Norstedts juridik 2014

  Patrik Södergren

 • Ladda hem artikel som PDF Medverkande