Redaktionen

Redaktion

Redaktör Jane Reichel, Stockholms universitet, juridiska institutionen, 106 91 Stockholm
Telefon 08-162614
jane.reichel@juridicum.su.se

Redaktör Henrik Wenander, Lunds universitet, Juridiska institutionen, Box 207, 221 00 Lund
Telefon 046-222 11 13
E-post henrik.wenander@jur.lu.se

Biträdande redaktör Lena Enqvist, Umeå universitet, Juridiska institutionen, 901 87 Umeå
Telefon 090-786 99 79
E-post lena.enqvist@umu.se

Redaktionssekreterare Max Carlin, Lunds universitet, Juridiska institutionen, Box 207, 221 00 Lund
Telefon 046-222 11 62
E-post max.carlin@jur.lu.se

Styrelse

Förvaltningsrättslig tidskrift ges ut av en för ändamålet bildad förening, vars styrelse består av

professorn Jane Reichel (ordförande och ansvarig utgivare),
professorn Henrik Wenander (redaktör jämte Reichel),
docenten Lars Bejstam,
justitierådet Ulrik von Essen,
professorn Lotta Lerwall,
professorn Ruth Mannelqvist,
f.d. justitierådet Mats Melin,
f.d. chefsJO Elisabeth Rynning,
professorn emerita Wiweka Warnling Conradson (suppleant),
professorn Cecilia Magnusson Sjöberg (suppleant),
professorn Joachim Åhman (suppleant)

Expeditionen:

eddy.se ab, Box 1310, 621 24 Visby, telefon 0498-25 39 00, e-post support@eddy.se, plusgiro 15 35 40-0.

Produktion:

eddy.se ab, Adam Weijmers, adam@eddy.se

ISSN 0015-8585