Nummer 2010 2

Från Regeringsrätten. December 2009-februari 2010

Av Lina Törnqvist | Ladda hem

Från JO. Januari-mars 2010

Av Anneli Svensson | Ladda hem

Rättsliga ramar för kommunernas näringsverksamhet

Av Ulrik von Essen | Ladda hem

Om bevisbörda och "jäv" i upphandlingsmål

Av Henrik Leffler | Ladda hem

Läkarintyg som bevis i förvaltningsprocessen

Av Ruth Mannelqvist | Ladda hem

Relevanta "omständigheter" vid ett bristande förfrågningsunderlag - vilka är de egentligen? Reflektioner kring ett par kammarrättsavgöranden

Av Kenneth Nordback | Ladda hem

Om revideringen av grundlagen - beredningen av nödvändiga ändringar i finlands grundlag

Av Janne Salminen | Ladda hem