Nummer 2013 1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. September– november 2012

Av Emma Wännström | Ladda hem

Från JO. Juli–september 2012

Av Anneli Svensson | Ladda hem

Prövningstillstånd i kammarrätt

Av Ulrik von Essen | Ladda hem

En åberopsbörda för negativa rättsfakta i LOU-mål

Av Boris Melvås | Ladda hem

Offentlige servicekontrakter og håndtering af ændrede lovkrav

Av Karsten Naundrup Olesen | Ladda hem

Offentliga kontrakt – möjlighet till undantag från EU:s primärrätt

Av Andrea Sundstrand | Ladda hem

Ulrika Sandén, Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. Ett skydd för patientens personliga integritet

Av Gustav Svensson | Ladda hem

Väsentliga ändringar i offentliga kontrakt

Av Anna Lapinska, Sven Vaxenbäck | Ladda hem

Medverkande

Ladda hem