Nummer 2014 2

Från Högsta förvaltningsdomstolen. December 2013–februari 2014

Av Ulrika Melander | Ladda hem

Från JO. Oktober–december 2013

Av Anneli Svensson | Ladda hem

Traité de droit administratif – en anmälan

Av Patricia Jonason | Ladda hem

Extreme data makeover utan lagstöd: Svensk nationell datatjänst

Av Erik Janzon | Ladda hem

När är en handling färdigställd på annat sätt?

Av Ann-Charlotte Landelius | Ladda hem

Hemliga chefer vid landets länspolismyndigheter – dom i kammarrätten innebär att namn inte längre behöver lämnas ut

Av Carl Larsson | Ladda hem

Bevisfrågor vid ledningsprövning enligt HFD 2013 ref. 74

Av Gustav Lindkvist | Ladda hem

Reflektioner efter en JO-inspektion

Av Magnus Åhammar | Ladda hem

Medverkande

Ladda hem