Jane Reichel

 • Artiklar av Jane Reichel (6)
 • Ladda hem artikel som PDF Europeiska principer för god förvaltning och 2017 års förvaltningslag
  Häfte nr 3 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Temanummer: 2017 års förvaltningslag – en analys
  Häfte nr 3 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Offentlighet eller dataskydd som ledande princip i EU:s integrerade förvaltning?
  Häfte nr 1 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Legal and ethical governance of intercontinental biobanking – some experiences from a H2020-project
  Häfte nr 1 2017
 • Ladda hem artikel som PDF Nationella dataskyddmyndigheter som lagprövare av EU-rätten. En analys av EU-domstolens dom i mål C-362/14, Schrems (Safe harbor-målet)
  Häfte nr 1 2016
 • Ladda hem artikel som PDF Den svenska förvaltningsmodellen som en del av en integrerad europeisk förvaltning – en fallstudie om dataskyddsförvaltning
  Häfte nr 4 2014