Rebecca Söderström

  • Artiklar av Rebecca Söderström (1)
  • Ladda hem artikel som PDF HFD 2022 ref. 23. Fråga om det finns skäl att avstå från ingripande genom beslut om sanktionsavgift enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och, om så inte är fallet, hur storleken på sanktionsavgiften ska bestämmas
    Häfte nr 3 2023