Linus Broström

 • Artiklar av Linus Broström (4)
 • Ladda hem artikel som PDF Etikprövningslagen och funktionsrättskonventionen: normkonflikter och reformbehov
  Häfte nr 2 2023
 • Ladda hem artikel som PDF Företrädarskap för vuxna beslutsoförmögna forskningspersoner – några kommentarer till etikprövningslagen och föreslagna ändringar
  Häfte nr 1 2017
 • Ladda hem artikel som PDF Registrering av beslutsoförmögna för forskning, statistik och systematiskt förbättringsarbete
  Häfte nr 3 2014
 • Ladda hem artikel som PDF Vilka personer saknar förutsättningar att ge informerat samtycke till att delta i forskning? En rättslig och etisk diskussion rörande etikprövningslagens regler och tillämpning
  Häfte nr 1 2014