Nummer 2014 1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. September–november 2013

Av Petra Jansson | Ladda hem

Från JO. Juli–september 2013

Av Anneli Svensson | Ladda hem

Whistleblowing som retlig selvkontrolmekanisme – mellem ytringsfrihed og tavshedspligt

Av Michael Gøtze | Ladda hem

Suum cuique – Syntetisk konkurrens i el- och naturgasnät

Av Dan Hanqvist | Ladda hem

Normkonflikter mellan svensk rätt och EKMR – något om kravet på ”klart stöd” i EKMR för att åsidosätta svensk rätt

Av Carl Lebeck | Ladda hem

Vilka personer saknar förutsättningar att ge informerat samtycke till att delta i forskning? En rättslig och etisk diskussion rörande etikprövningslagens regler och tillämpning

Av Linus Broström, Mats Johansson, Titti Mattsson | Ladda hem

Bistånd och skuld

Av Boris Melvås | Ladda hem

Forskningsetikens rättsliga reglering

Av Eivind Torp | Ladda hem

Medverkande

Ladda hem