Tormod Otter Johansen

  • Artiklar av Tormod Otter Johansen (2)
  • Ladda hem artikel som PDF Anmälan. Felix Uhlmann (red.), Codification of administrative law: A Comparative Study on The Sources of Administrative Law, Hart 2023
    Häfte nr 3 2024
  • Ladda hem artikel som PDF ANMÄLAN Carl Lebeck, Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten, Norstedts Juridik 2018, 464 s.
    Häfte nr 2 2020