Ellika Sevelin

  • Artiklar av Ellika Sevelin (2)
  • Ladda hem artikel som PDF Är du bosatt lille vän? Om bosättningsbegreppet i skatte-, socialförsäkrings- och folkbokföringsrätten
    Häfte nr 4 2021
  • Ladda hem artikel som PDF ANMÄLAN Gustav Lindkvist, Bevisfrågor i förvaltningsprocessen – En översikt. Norstedts Juridik, 2019, 145 s.
    Häfte nr 2 2020