Hugo Lloyd

  • Artiklar av Hugo Lloyd (1)
  • Ladda hem artikel som PDF HFD 2023 ref. 29. Enbart det förhållandet att en person som är misstänkt för brott är under 15 år har inte ansetts innebära att det är av synnerlig vikt för denne eller dennes närstående att uppgifter om vederbörandes identitet inte lämnas ut till den som lidit skada av brottet
    Häfte nr 2 2024