Li Wicén

  • Artiklar av Li Wicén (1)
  • Ladda hem artikel som PDF Grundläggande förutsättningar för rätt till bostadsanpassningsbidrag – behov, kostnader, principer och motsättningarna däremellan
    Häfte nr 3 2024