Nummer 1988 1-2

Beslut vid regeringssammanträde

Av Torsten Bjerkén | Ladda hem

Om något arbets-, process och skatterättsliga frågor vid condictio indebiti avseende för mycket utbetald lön

Av Erik de Maré | Ladda hem

Ett fatalt misstag eller en överlagd förvaltningsrättsreform?

Av Rune Lavin | Ladda hem

Avgiftsskyldighet vid upphört TV-innehav

Av Håkan Strömberg | Ladda hem

"Privatisering" av primärvård - några rättsfrågor

Av Jan Sahlin | Ladda hem

Prenumerera Beställ digitalt à 85 kr
Priser visas exkl. moms.