Nummer 1988 5-6

 • Överlåtelse av uppgifter inom socialtjänsten till privaträttsliga organ

  Gunnar Bramstång

 • Rättsliga synpunkter på principerna för omgörningsregler inom tandvården

  Lotta Westerhäll

 • Förvaltningsdomstolarna och utsökningsbalken - än en gång

  Rune Lavin

 • Litteratur
 • Karl-Göran Algotsson, Medborgarrätten och regeringsformen

  Gustaf Petrén

Prenumerera Beställ digitalt à 85 kr
Priser visas exkl. moms.