Nummer 1991 3

 • JO-beslut
 • Kritik mot kammarrätt för felaktig tillämpning av 12 § förvaltningsprocesslagen i kommunalbesvärsmål

 • Kritik mot länsrätt för att den inte fullgjort sin motiveringsskyldighet enligt 30 § förvaltningsprocesslagen

 • Kritik mot kammarrät för långsam handläggning av kommunalbesvärsmål, i vilka kommunikation ansetts kunna underlåtas på grund av att förutsättningar för bifall saknades

 • Anmälan mot Stockholmspolisen för åtgärder i samband med en demonstration mot Nancy Reagans besök i Sverige den 8 juni 1987

 • Vissa polisingripanden i Stockholm den 6 september 1989 i samband med en VM-kvalmatch i fotboll mellan Sverige och England på Råsundastadion i Solna och åtal mot en polischef vid polisen i Stockholm

 • Litteratur
 • Bertil Wennergren: Taxering. Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen

  Rune Lavin

 • Carsten Krage: Einführung in das schwedische Kommunalrecht. Ein Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland

  Curt Riberdahl

Prenumerera Beställ digitalt à 85 kr
Priser visas exkl. moms.