Nummer 1991 5-6

  • Något om myndighetsutövning inom hälso- och sjukvården

    Jan Sahlin

  • Litteratur
  • Rune Lavin: Gäst hos försäkringsöverdomstolen. En professor möter verkligheten

    Marja Regner

  • Peter Witte, Hans Michael Wolffgang (Herausg.): Lehrbuch des Zollrechts

    Hans-Heinrich Vogel

Prenumerera Beställ digitalt à 85 kr
Priser visas exkl. moms.