Nummer 1994 4-5

 • Socialförsäkringsmål 1993. En rättsfallsöversikt

  Rune Lavin

 • Ökad öppenhet eller betryggande sekretess? Tvetydigt förslag om utrikessekretessen

  Håkan Strömberg

 • The Accession of Austria to the European Union. Constitutional Problems and Solutions

  Heinz Schäffer

 • Vård i överensstämmelse med den enskildes önskemål eller "likvärdig" sådan enligt socialnämnds "ramavtal" med annan vårdgivare? Några principiella spörsmål vid tillämpningen av 6 § socialtjänstlagen

  Gunnar Bramstång

 • Regeringsbeslut
 • Utrikessekretess i ett EG-ärende hos Statens jordbruksverk om en genmodifierad rapssort

 • Litteratur
 • Anmälan av Göran Göransson: Svensk kyrkorätt. En översikt

  Ingvar Paulsson

 • Anmälan av Tore Modeen: Patienten i hälso- och sjukvården

  Lotta Westerhäll

 • Ledigkungörande av stipendier för bästa uppsatser i offentlig rätt och statsvetenskap

Prenumerera Beställ digitalt à 85 kr
Priser visas exkl. moms.