Nummer 2011 3

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Mars–april 2011

Av Charlotte Mattsson | Ladda hem

Nytt från JO. April–juni 2011

Av Anneli Svensson | Ladda hem

Levande charader eller hela havet stormar? Om organisationsnummer och förvaltningsmyndigheternas dispenspraxis

Av Dan Hanqvist | Ladda hem

En överraskande svängning i upphandlingsprocessen. Plenimålet HFD 2011 ref. 29

Av Rune Lavin | Ladda hem

Tilltrosparagrafer i parallella förfaranden

Av Gustav Lindkvist | Ladda hem

Offentlig kontroll av djurskydd – handlar det bara om centimetrar?

Av Sirkku Sarenbo, Helena Striwing | Ladda hem

Regelverket kring partsinsynen och hanteringen av vårdnadshavares patientjournaler som infodrats av socialnämnden inom ramen för en barnavårdsutredning – ett juridiskt dilemma

Av Natalie Glotz Stade | Ladda hem

Finansinspektionens ”bannbullor” och annan nutida förvaltning – en fråga om legitimitet

Av Wiweka Warnling-Nerep | Ladda hem

En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § regeringsformen och socialförsäkringsrätten

Av Henrik Wenander | Ladda hem