Nummer 2013 4

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Juni–augusti 2013

Av Eskil Nord | Ladda hem

Från JO. April–juni 2013

Av Anneli Svensson | Ladda hem

Tala är silver, tiga är guld. Om muntlig förhandling i förvaltningsmål, särskilt i skattemål

Av David Kleist, Sebastian Wejedal | Ladda hem

HFD om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid återkrav av bostadsbidrag

Av Gustav Lindkvist | Ladda hem

Medicin och juridik vid psykiatrisk tvångsvård

Av Linnéa Princis, Lotta Vahlne Westerhäll | Ladda hem

Informationsutbyte i internationellt myndighetssamarbete – e-förvaltning, sekretess och personuppgiftsskydd i Försäkringskassans samverkan med utländska socialförsäkringsorgan

Av Henrik Wenander | Ladda hem

Konsekvenser av att EU:s institutioner genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i Sverige

Av Jonas Hallberg, Allison Östlund | Ladda hem

Medverkande

Ladda hem