Lotta Vahlne Westerhäll

 • Artiklar av Lotta Vahlne Westerhäll (12)
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2022 ref. 11. Det är förenligt med artikel 5 i EKMR och de grundläggande friheterna att med stöd av 1 och 3 §§ LVU bereda den som fyllt 18 år och har ett socialt nedbrytande beteende vård som innefattar frihetsberövande
  Häfte nr 2 2023
 • Ladda hem artikel som PDF Psykiatrisk tvångsvård vid självskadebeteende – kan en person ha ett oundgängligt behov av en vård som inte hjälper?
  Häfte nr 4 2022
 • Ladda hem artikel som PDF Anmälan. Mänskliga rättigheter i teori och praktik. Från idé till förvaltning, Patrik Bremdal och Johanna Ohlsson, red., Studentlitteratur 2020, 278 s.
  Häfte nr 1 2021
 • Ladda hem artikel som PDF Är tillfällig föräldrapenning en funktionshinderrättslig förmån?
  Häfte nr 2 2019
 • Ladda hem artikel som PDF Klagomål i hälso- och sjukvården ur förvaltningsrättslig synvinkel
  Häfte nr 3 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Barnets bästa vid psykiatrisk tvångsvård – exemplet anorexia nervosa
  Häfte nr 1 2016
 • Ladda hem artikel som PDF Skiftande rättstillämpningsstrategier vid beslut om ersättning för vård av funktionshindrade barn
  Häfte nr 3 2015
 • Ladda hem artikel som PDF Medicin och juridik vid psykiatrisk tvångsvård
  Häfte nr 4 2013
 • Ladda hem artikel som PDF Några processuella spörsmål vid psykiatrisk tvångsvård – tillgodoses patientens rättssäkerhet?
  Häfte nr 3 2013
 • Ladda hem artikel som PDF Rättsstatliga aspekter på sjukförsäkringsprocessen med betoning på begreppen sjukdom och arbetsoförmåga
  Häfte nr 2 2012
 • Ladda hem artikel som PDF Öppen psykiatrisk tvångsvård – en lagteknisk felkonstruktion? En analys av RÅ 2010 ref. 93
  Häfte nr 2 2011
 • Ladda hem artikel som PDF Den starka statens fall?
  Häfte nr 1 2003