Nummer 2015 2

 • Artiklar
 • Europadomstolen och barnets bästa

  Louise Dane

 • Fri rörlighet och tillgång till sociala förmåner för icke-förvärvsaktiva – har unionsmedborgarskapet kommit till vägs ände?

  Emma Holm

 • Bedömning av arbete och arbetsmarknad. Sjukförsäkringens tillämpning vid Försäkringskassan och i förvaltningsrätter

  Ruth Mannelqvist

 • Uppskjuten vård till följd av utebliven handskakning?

  Kavot Zillén

 • Lagen om dödförklaring tio år

  Bodil Hulgaard, Sven-Åke Jansson

 • Referatrubrikens ändamål och betydelse

  Rune Lavin

 • Förvärv av offentliga kontrakt genom företagsöverlåtelse

  Anna Lapinska, Sven Vaxenbäck

 • Anmäld litteratur
 • Anmälan. Oluf Jørgensen, Offentlighed i Norden. Offentlige eller hemmelige dokumenter og data: Sammenligning af retsregler for acces i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island og internationale regler. (Nordicom Information nummer 3/2014)

  Hans-Gunnar Axberger

 • Medverkande