Johan Hirschfeldt

 • Artiklar av Johan Hirschfeldt (9)
 • Ladda hem artikel som PDF Juridik och politik – svenska domstolar i ett förändrat landskap. Ett anförande i Riddarhuset vid invigningen av Högsta förvaltningsdomstolens lokaler den 24 maj 2012 om några utvecklingslinjer i förvaltningsrätten
  Häfte nr 3 2012
 • Ladda hem artikel som PDF Lagrådet inför framtiden - några tankar
  Häfte nr 3 2009
 • Ladda hem artikel som PDF 1766 års tryckfrihetsförordning och offentlighetsprincipens urveckling
  Häfte nr 1-2 1998
 • Ladda hem artikel som PDF De förvaltningsrättsliga frågorna kring tulldatoriseringen - ett tillägg
  Häfte nr 3 1990
 • Ladda hem artikel som PDF Antoinette Hetzler, Rättens roll i socialpolitiken
  Häfte nr 2 1986
 • Ladda hem artikel som PDF Ombudsmannen - rådgivare, medlade, reformator, kontrollant och åklagare
  Häfte nr 6 1982
 • Ladda hem artikel som PDF Företagens uppgiftsplikt - en bokanmälan
  Häfte nr 3-4 1980
 • Ladda hem artikel som PDF RRK -en provisorisk men värdefull rättsfallssamling
  Häfte nr 1 1976
 • Ladda hem artikel som PDF Ett JO-uttalande till frågan om verkställighet av icke lagkraftvunnet beslut inom förvaltningsrätten
  Häfte nr 1 1974