Nummer 1990 3

  • Om förvaltningsrättslig forskning - en replik

    Rune Lavin

  • Regeringsbeslut 1988-1989 angående tillämpningen av TF och sekretesslagen

    Stig Wernstedt

  • JO-beslut
  • Anmälan mot polismyndigheten i Göteborg angående underlåtenhet att medverka vid genomförandet av en s.k. bilfri dag

  • Frågor om universitets- och högskoleämbetets befogenheter att upphäva eller ändra lokal högskolemyndighets beslut dels vid prövning av överklagande, dels vid utövande av ämbetets funktion som tillsynsmyndighet. Kritik mot både rättstillämpningen i enskild

Prenumerera Beställ digitalt à 85 kr
Priser visas exkl. moms.