Niklas Selberg

  • Artiklar av Niklas Selberg (2)
  • Ladda hem artikel som PDF JO 2023 s. 512. Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Södertälje kommun för att i strid mot skyddet för den personliga integriteten och privatlivet ha kontrollerat om kommunanställda gjort sig skyldiga till brott
    Häfte nr 3 2024
  • Ladda hem artikel som PDF HFD 2023 ref. 22. Fråga om vad som krävs för att en olycka som drabbar en försäkrad som arbetar i hemmet ska anses ha ett sådant samband med den försäkrades arbete att en personskada till följd av olyckan utgör en arbetsskada som omfattas av arbetsskadeförsäkringen (I och II)
    Häfte nr 4 2023