Niklas Selberg

  • Artiklar av Niklas Selberg (1)
  • Ladda hem artikel som PDF HFD 2023 ref. 22. Fråga om vad som krävs för att en olycka som drabbar en försäkrad som arbetar i hemmet ska anses ha ett sådant samband med den försäkrades arbete att en personskada till följd av olyckan utgör en arbetsskada som omfattas av arbetsskadeförsäkringen (I och II)
    Häfte nr 4 2023