Richard Sannerholm

  • Artiklar av Richard Sannerholm (2)
  • Ladda hem artikel som PDF Anmälan. Förvaltning och rättssäkerhet i Norden. Utveckling, utmaningar och framtidsutsikter. Godenhjelm, Sebastian, Mäkinen, Eija & Niemivuo, Matti (red.), Svenska litteratursällskapet i Finland, Apell förlag 2022
    Häfte nr 3 2023
  • Ladda hem artikel som PDF Mellan straffrätt, offentligrättslig arbetsrätt och förvaltningspolitik: tjänstemannaansvaret och statsanställda
    Häfte nr 4 2022