Anna Nilsson

  • Artiklar av Anna Nilsson (3)
  • Ladda hem artikel som PDF Etikprövningslagen och funktionsrättskonventionen: normkonflikter och reformbehov
    Häfte nr 2 2023
  • Ladda hem artikel som PDF Psykiatrisk tvångsvård vid självskadebeteende – kan en person ha ett oundgängligt behov av en vård som inte hjälper?
    Häfte nr 4 2022
  • Ladda hem artikel som PDF Psykiatrisk tvångsvård: tillåten (sär)behandling eller otillåten diskriminering?
    Häfte nr 5 2018