Sara Lundberg

 • Artiklar av Sara Lundberg (4)
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2024 ref. 5. Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
  Häfte nr 2 2024
 • Ladda hem artikel som PDF Om tolkning och tillämpning av barnets bästa i förhållande till svensk skolpliktslagstiftning
  Häfte nr 2 2024
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2022 ref. 51 I och II. Förbud mot huvudduk i förskolor och grundskolor saknar lagstöd
  Häfte nr 2 2023
 • Ladda hem artikel som PDF Ojämn könsfördelning på juristutbildningen – Ett (skolrättsligt) problem?
  Häfte nr 1 2023