Nummer 2016 1

  • Rättsfallskommentar
  • Nationella dataskyddmyndigheter som lagprövare av EU-rätten. En analys av EU-domstolens dom i mål C-362/14, Schrems (Safe harbor-målet)

    Jane Reichel

  • Medverkande