Nummer 2016 3

 • Hans Ragnemalm till minne

 • Rättsfallskommentarer
 • Kommentarer kring rättsfallet HFD 2013 ref. 68

  Phillip Eldon

 • Rättsfallskommentar: HFD 2016-03-18, 6460-14 – Ändrad verkställighet och gruppbostad enligt LSS

  Richard Sahlin

 • Anmäld litteratur
 • Review. Liane Colonna, Legal Implications of Data Mining: Assessing the European Union’s Data Protection Principles in Light of the United States Government’s National Intelligence Data Mining Practices (Ragulka förlag, 2016) ISBN 978-91-85333-69-1

  Dan Jerker B. Svantesson

 • Anmälan. Rikard Karlsson, Samverkan och sekretess, Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2015, 404 s.

  Thomas Bull

 • Review. Jameson Garland, On Science, Law, and Medicine: The case of gender ”normalizing” interventions on children who are diagnosed as different in sex development, Uppsala University, 2016, 664 pages

  Laura Carlson

 • Medverkande