Nummer 1994 1-2

 • Öresundsbroavtalet. Några folkrättsliga reflektioner

  Said Mahmoudi

 • Ändring av tillämplig lag under pågående process

  Rune Lavin

 • Partskommunikation vid förvaltningsmyndighet och allmän domstol. Några synpunkter vid en jämförelse

  Lars Friedner

 • Den tyska författningsdomstolens godkännande av Maastrichtfördraget

  Joakim Nergelius

 • En lagfast, modifierad självkostnadsprincip inom kommunalrätten? Några anteckningar på grundval av ett betänkande

  Gunnar Bramstång

 • JK-beslut
 • Ytterligare synpunkter på Finansinspektionens tillsynsverksamhet ("Njord II")

 • Litteratur
 • Anmälan av Lena Marcusson: Mot en ny kommunalrätt. Om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet

  Tore Modeen

Prenumerera Beställ digitalt à 85 kr
Priser visas exkl. moms.