Nummer 1994 3

Offentlig förvaltning. Norm - beslut - delegation - tillsyn

Av Bertil Wennergren | Ladda hem

Kommunernas kompetens i fråga om näringslivet

Av Curt Riberdahl | Ladda hem

Återtagande av återkallelse

Av Rune Lavin | Ladda hem

Grundlagen och svenskt EU-medlemskap

Av Rolf H. Lindholm | Ladda hem

Ett tvivelaktigt JO-beslut i en angelägen lagstiftningsfråga

Av Carl-Otto Lindberg | Ladda hem

Den direkta demokratin är nu den allmänna trenden. Den finländska kommunkommitténs betänkande

Av Aimo Ryynänen | Ladda hem

Prenumerera Beställ digitalt à 85 kr
Priser visas exkl. moms.