Nummer 1995 3

  • JK-Beslut
  • Medicinska forskningsrådets (MFR) handläggning av ärendena om utnyttjande av löntagarfondsmedel för medicinsk forskning och om anslag till "genom"-relaterad forskning m.m.

Prenumerera Beställ digitalt à 85 kr
Priser visas exkl. moms.