Mats Johansson

 • Artiklar av Mats Johansson (5)
 • Ladda hem artikel som PDF Etikprövning och dataskydd – en vinnande kombination?
  Häfte nr 3 2024
 • Ladda hem artikel som PDF Om betydelsen av etikprövningslagens syfte att skydda respekten för människovärdet
  Häfte nr 3 2023
 • Ladda hem artikel som PDF Etikprövningslagens efterlevnad – tillsyn i teori och praktik
  Häfte nr 1 2017
 • Ladda hem artikel som PDF Registrering av beslutsoförmögna för forskning, statistik och systematiskt förbättringsarbete
  Häfte nr 3 2014
 • Ladda hem artikel som PDF Vilka personer saknar förutsättningar att ge informerat samtycke till att delta i forskning? En rättslig och etisk diskussion rörande etikprövningslagens regler och tillämpning
  Häfte nr 1 2014