Nummer 2015 1

 • Expertgranskade artiklar
 • Informationsskyldighet. Regleringen av uppgiftslämnande mellan myndigheter

  Mattias Hjertstedt

 • Standardiserade dokumentationsformer och rättssäkerhet vid öppen psykiatrisk tvångsvård

  Lotta Wendel

 • Artiklar
 • Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen i svensk rätt I: teoretisk och konstitutionell bakgrund

  Carl Lebeck

 • Plan- och byggfrågor i mark- och miljödomstol – hur har det gått?

  Carl-Otto Lindberg

 • Vem äger rätten till doktoranders forskningsresultat?

  Eivind Torp

 • Reflektioner efter en JO-inspektion – slutord

  Magnus Åhammar

 • Anmälningar
 • Anmälan. Henrik Wenander, Fri rörlighet i Norden. Nordiska gränshinder i rättslig belysning, monografi, Lunds universitet, Juristförlaget i Lund 2014, 161 sidor

  Lena Marcusson

 • Anmälan. Ulrik von Essen, Arbete i offentlig förvaltning, Norstedts juridik, 2014

  Natalie Glotz Stade

 • Medverkande