Lars-Göran Malmberg

 • Artiklar av Lars-Göran Malmberg (7)
 • Ladda hem artikel som PDF Vem är part i ärende hos Nämnden för prövning av oredlighet i forskning?
  Häfte nr 1 2022
 • Ladda hem artikel som PDF Effektiv tillsyn. Vägen till en effektiv tillsyn – generell tillsynslag, skarpare reglering i myndighetsförordningar eller tillsynsvägledning?
  Häfte nr 2 2021
 • Ladda hem artikel som PDF Ny vallag i Vietnam
  Häfte nr 1 2005
 • Ladda hem artikel som PDF Effektiv tillsyn - En studie av tillsynsmyndigheterna, den effektiva tillsynen och offentlighetsprincipens inverkan på effektiviteten
  Häfte nr 4 2004
 • Ladda hem artikel som PDF Några rader om intern kommunal kompetensfördelning eller en sen anmälan av en doktorsavhandling
  Häfte nr 2 2002
 • Ladda hem artikel som PDF Återkallelse av körkort på grund av hastighetsöverträdelse
  Häfte nr 6 1992
 • Ladda hem artikel som PDF Forum- och rättssäkerhetsfrågor vid körkortsingripande. Några anteckningar i anslutning till en utredning
  Häfte nr 6 1993