Nummer 1993 6

 • Forum- och rättssäkerhetsfrågor vid körkortsingripande. Några anteckningar i anslutning till en utredning

  Lars-Göran Malmberg

 • Nordiskt förvaltningsrättsligt seminarium 1993

  Rune Lavin

 • Litteratur
 • Anmälan av Ingvar Paulsson, Curt Riberdahl, Per Westerling: Den nya kommunallagen

  Tore Modeen

 • Ledigkungörande av stipendier för bästa uppsatser i offentlig rätt och statsvetenskap

Prenumerera Beställ digitalt à 85 kr
Priser visas exkl. moms.