Nummer 2015 4

 • Anmäld litteratur
 • Anmälan. Wiweka Warnling-Nerep, Rättsmedel – om- & överprövning av förvaltningsbeslut, Jure Förlag, 2015

  Jesper Blomberg

 • Anmälan. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et international, 2 uppl., Collection Droit de l’Union européenne, Bruylant, Bryssel 2014, 469 sidor (inkl. index)

  Dan Hanqvist

 • Anmälan. Moa Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, Jure förlag, 2014, 405 s.

  Anna-Sara Lind

 • Anmälan. Andreas Pettersson, Out and About in the Welfare State – The Right to Transport in Everyday Life for People with Disabilities in Swedish, Danish and Norwegian Law, Akademisk avhandling, Umeå universitet 2015, ISBN 978-91-7601-252-9, X och 360 s.

  Richard Sahlin

 • Medverkande