Lena Wahlberg

 • Artiklar av Lena Wahlberg (6)
 • Ladda hem artikel som PDF Etikprövning och dataskydd – en vinnande kombination?
  Häfte nr 3 2024
 • Ladda hem artikel som PDF Om betydelsen av etikprövningslagens syfte att skydda respekten för människovärdet
  Häfte nr 3 2023
 • Ladda hem artikel som PDF Psykiatrisk tvångsvård vid självskadebeteende – kan en person ha ett oundgängligt behov av en vård som inte hjälper?
  Häfte nr 4 2022
 • Ladda hem artikel som PDF Rätten till ersättning för gränsöverskridande vård och kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet
  Häfte nr 4 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Om icke vedertagna behandlingsmetoder och kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet
  Häfte nr 1 2017
 • Ladda hem artikel som PDF Rättslig prövning av skälen för sluten psykiatrisk tvångsvård – bör domstolarna lita på den medicinska expertisen?
  Häfte nr 4 2015