Nummer 2016 4

 • Anmäld litteratur
 • Anmälan. Karin Åhman, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, Norstedts Juridik 2015

  Karol Nowak

 • Anmälan. Sverker Scheutz (red.), Skola för kunskap, valfrihet och trygghet? Iustus förlag 2016

  David Ryffé

 • Anmälan. Patrik Bremdal, Rätt till medborgarskap? Om de svenska naturalisationsreglerna, Iustus Förlag 2016

  Håkan Sandesjö

 • Anmälan. Lotta Lerwall (red.), Makt, myndighet, människa. En lärobok i speciell förvaltningsrätt, 2 uppl., Iustus, Uppsala

  Åsa Örnberg

 • Medverkande