Rikard Karlsson Alverhill

 • Artiklar av Rikard Karlsson Alverhill (9)
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2023 ref. 29. Enbart det förhållandet att en person som är misstänkt för brott är under 15 år har inte ansetts innebära att det är av synnerlig vikt för denne eller dennes närstående att uppgifter om vederbörandes identitet inte lämnas ut till den som lidit skada av brottet
  Häfte nr 2 2024
 • Ladda hem artikel som PDF Molntjänster och staten – En diskussion om röjandebegreppet i offentlighets- och sekretesslagen
  Häfte nr 5 2021
 • Ladda hem artikel som PDF HFD 2020 ref. 38. Frågan om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar
  Häfte nr 1 2021
 • Ladda hem artikel som PDF Den digitala statsförvaltningen – Rättsliga förutsättningar för automatiserade beslut, profilering och AI
  Häfte nr 1 2020
 • Ladda hem artikel som PDF Sekretess för personuppgiftsincidenter – Behövs ett starkare sekretesskydd?
  Häfte nr 2 2019
 • Ladda hem artikel som PDF Begränsningar i partsinsynen – HFD:s tolkning av rekvisitet synnerlig vikt i 10 kap. 3 § OSL
  Häfte nr 4 2018
 • Ladda hem artikel som PDF Lämplig som väktare? – om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt återkallelse av godkännande
  Häfte nr 4 2017
 • Ladda hem artikel som PDF Sekretess inom en myndighet – en analys av självständighetsrekvisitet i 8 kap. 2 § OSL
  Häfte nr 4 2016
 • Ladda hem artikel som PDF Sekretess inom det civila försvaret – en kartläggning
  Häfte nr 2 2016