Patrik Södergren

 • Artiklar av Patrik Södergren (8)
 • Ladda hem artikel som PDF Offentlig rätt i allmän domstol 2002–2006
  Häfte nr 2 2024
 • Ladda hem artikel som PDF När förfarandereglerna lyfter
  Häfte nr 4 2022
 • Ladda hem artikel som PDF Ytterligare något lite mer om kompetensfördelningen mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol
  Häfte nr 3 2022
 • Ladda hem artikel som PDF Anmälan. Rune Lavin, Förvaltningsprocessrätt, Norstedts juridik 2014
  Häfte nr 3 2015
 • Ladda hem artikel som PDF Kompetensfördelningen i mål om elavgifter. Några anteckningar om rättsutvecklingen sedan 1994
  Häfte nr 2 2013
 • Ladda hem artikel som PDF Domstolsprövning i gråzonen, saklig kompetensfördelning och förvaltningsprocessens funktion – en fristående uppföljare till en bokanmälan
  Häfte nr 2 2011
 • Ladda hem artikel som PDF Den förvaltningsprocessuella prövningsramen och civilrätten
  Häfte nr 4 2007
 • Ladda hem artikel som PDF Europakonventionen, rättsprövning och 22 a § förvaltningslagen - obefintliga problem får sin lösning?
  Häfte nr 3-4 2002